Shema

Nastup na Balkanskom prvenstvu prema istaknutoj šemi

Pravo nastupa na 18. Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore imaju takmičari koji svojim godištem odgovaraju priloženoj šemi u biltenu ovog takmičenja.

Naime, radi se o šemi godišta i datuma rođenja, a koja je usklađena prema nastupu na Evropskom prvenstvu za ovaj uzrast 2018. godine.

U šemi se navodi da su kadeti i kadetkinje takmičari 2004. godište i to datumski od 01.01.2004 – 01.02.2004. godine, takmičari koji su 2003. godište, te takmičari koji su 2002. godište i to u datumskim okvirima 02.02.2002 – 31.12.2002. godine.

Juniori i juniorke moraju biti rođeni u terminu 01.01.2002 – 01.02.2002. godine, takmičari koji su 2001. godište, te takmičari koji su rođeni u periodu 02.02.2000 – 31.12.2000. godine.

Mlađi seniori i seniorke moraju biti rođeni u periodu 01.01.2000 – 01.02.2000. godine, takmičari rođeni 1999. i 1998. godine i takmičari rođeni u periodu 02.02.1997 – 31.12.1997. godine.