Karate klub “Champion” bogatiji za 6 novih majstorskih zvanja

Članovi karate klub “Champion” iz Ilidže, proteklog vikenda pristupili su polaganju za majstorska zvanja, a ukupno 6 kandidata je uspješno položilo.

Naime, Ena Hamzić, Alma Subašić, Emin Subašić, Eldar Talović i Ahmed Frljak uspješno su položili za 1. DAN, dok je Meris Muhović polagao za 4. DAN i uspješno položio.

“I u drugom ciklusu karate kampa u Zaostrogu, naš klub će imati svoje kandidate za majstorska zvanja, te se nadamo da ćemo nakon avgusta biti bogatiji za 10-tak novih majstorskih zvanja u klubu”, ističu iz KK “Champion”

Kandidati su tradicionalnim skokom sa mola u kimonima proslavili novo stečena zvanja.